Close

Όροι Χρήσης

Οι όροι χρήσης του asfalistis4u.gr

Α. Πληροφορίες

H εταιρία με διακριτικό τίτλο “allwin Αγορά οικονομικής αλληλεγγύης¨ (στο εξής ‘allwin’) έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα βάση του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ 800436184 /Β΄ΔΟΥ Λάρισας. Με έδρα τη Λάρισα και διεύθυνση Κύπρου & Ανδρούτσου 1.

Η allwin δημιούργησε τον δικτυακό τόπο asfalistis4u.gr με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών, την προβολή και διαφήμιση στους χρήστες και την δυνατότητα ασφάλισής τους σε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή της επιλογής τους και σε συνεργαζόμενη με αυτούς ασφαλιστική εταιρία. Η χρήση του asfalistis4u.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του asfalistis4u.gr συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.   Η allwinδεν παρέχει υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης παρά μόνο παρουσιάζει και προβάλει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης που ενσωματώνονται σε ασφαλιστικά προϊόντα ασφαλιστικών εταιριών των συνεργαζομένων με αυτήν νομίμων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Β. Όροι χρήσης

α) Εγγραφή και ασφάλεια λογαριασμού

Οι χρήστες του asfalistis4u.gr παρέχουν τα αληθινά τους ονόματα και πραγματικά στοιχεία. Αποδέχεστε τις παρακάτω δεσμεύσεις σχετικά με την εγγραφή και ασφάλεια του λογαριασμού σας:

 1. Δεν θα παρέχετε ψευδείς προσωπικές πληροφορίες και δεν θα δημιουργείτε λογαριασμούς για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από εσάς.
 2. Δεν θα δημιουργείτε περισσότερους από έναν προσωπικούς λογαριασμούς.
 3. Σε περίπτωση που απενεργοποιήσουμε το λογαριασμό σας, δεν θα δημιουργήσετε άλλο λογαριασμό χωρίς σχετική άδεια από εμάς.
 4. Δεν θα χρησιμοποιείτε το asfalistis4u.gr εάν είστε κάτω των 18 ετών.
 5. Θα φροντίζετε ώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας να είναι ακριβή και ενημερωμένα.
 6. Δεν θα κοινοποιείτε τον κωδικό πρόσβασής σας, δεν θα επιτρέπετε την πρόσβαση τρίτων στο λογαριασμό σας και δεν θα προβείτε σε καμία άλλη ενέργεια που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του λογαριασμού σας.
 7. Δεν θα μεταβιβάζετε το λογαριασμό σας σε τρίτους χωρίς να λάβετε προηγουμένως γραπτή άδεια από εμάς.
 8. Αν επιλέξετε ένα όνομα χρήστη ή παρόμοιο αναγνωριστικό για το λογαριασμό σας, διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε ή να επανακτήσουμε το εν λόγω όνομα χρήστη, αν κρίνουμε ότι είναι ακατάλληλο (όπως, για παράδειγμα, όταν ένας κάτοχος εμπορικού σήματος υποβάλλει παράπονα σχετικά με ένα όνομα χρήστη που δεν σχετίζεται άμεσα με το πραγματικό όνομα του χρήστη).

β) Προστασία δικαιωμάτων τρίτων προσώπων

           Σεβόμαστε τα δικαιώματα των άλλων.

 1. Δεν θα δημοσιεύετε περιεχόμενο και δεν θα προβείτε σε καμία ενέργεια στο asfalistis4u.gr που προσβάλλει ή παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή παραβιάζει κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Μπορούμε να καταργήσουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορίες που δημοσιεύετε στο asfalistis4u.gr, εάν θεωρούμε ότι αποτελούν παραβίαση των όρων της παρούσας Δήλωσης ή των πολιτικών μας.
 3. Αν καταργήσουμε το περιεχόμενό σας λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου και θεωρείτε ότι αυτό δεν ισχύει, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση.
 4. Σε περίπτωση επανειλημμένης παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων από μέρους σας, θα κλείσουμε το λογαριασμό σας, αν χρειαστεί.
 5. Αν συλλέγετε πληροφορίες από χρήστες, θα πρέπει να κάνετε τα εξής: να λάβετε τη συναίνεσή τους, να αποσαφηνίσετε ότι η συλλογή των πληροφοριών τους πραγματοποιείται από εσάς και όχι από το asfalistis4u.gr.
 6. Δεν θα δημοσιεύετε τα έγγραφα ταυτοποίησης ή ευαίσθητα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τρίτους.

γ)   Παρουσίαση ασφαλιστικών προϊόντων

 1. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας asfalistis4u.gr, η allwin παρουσιάζει τα ασφαλιστικά προϊόντα των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών διαμεσολαβητών όπως έχουν διαμορφωθεί από τους ίδιους. Η παρουσίαση του εκάστοτε ασφαλιστικού προϊόντος προς τον Xρήστη πραγματοποιείται αυτόματα βάσει των πληροφοριών και των παραμέτρων που εισάγονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του asfalistis4u.gr.
 1. Η allwin δεν έχει δικαίωμα επέμβασης ή μεταβολής των ασφαλιστικών προϊόντων των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ή/ και των όρων παροχής τους. Επιπλέον, η allwin δεν έχει δικαίωμα επέμβασης ή μεταβολής των πληροφοριών και των παραμέτρων που εισάγει ο Χρήστης ή εισάγονται αυτόματα μέσω διασυνδεδεμένων ανεξάρτητων και αξιόπιστων βάσεων δεδομένων στο σύστημα. Ωστόσο η allwinέχει το δικαίωμα άρνησης προβολής και παρουσίασης ασφαλιστικών προϊόντων λόγω πολιτικής ή και φιλοσοφίας του μηχανισμού asfalistis4u.gr.
 1. Ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι ενεργεί στο όνομά του και για λογαριασμό του και συνεπώς σε περίπτωση προμήθειας ασφαλιστικού προϊόντος ο Χρήστης καθίσταται ασφαλισμένος. O Χρήστης αποδέχεται, δηλώνει και εγγυάται ότι εισάγει τις αληθινές και ακριβείς πληροφορίες που απαιτούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης στοιχείων του asfalistis4u.gr σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και αποδέχεται ότι η παροχή ανακριβών ή/ και αναληθών ή/και ελλιπών πληροφοριών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αρχικής λήψης ή/ και ανανέωσης ισχύος ασφαλιστικού προϊόντος αποτελεί λόγο ακύρωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του. Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας εισαγωγής των απαιτούμενων πληροφοριών αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.
 1. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει να προμηθευτεί οποιοδήποτε ασφαλιστικό προϊόν που προβάλετε στο asfalistis4u.gr, η οριστική σύμβαση ασφάλισης συνάπτεται μεταξύ του Χρήστη και της ασφαλιστικής επιχείρησης που παρέχει το συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν με τη διαμεσολάβηση του συνεργαζόμενου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που έλαβε την εντολή.
 1. Η allwin δεν αποδέχεται αιτήσεις ασφάλισης, δεν εκτιμά ή/ και αποδέχεται ασφαλιστικούς κινδύνους και εν γένει δεν υπόσχεται ούτε αναλαμβάνει υποχρεώσεις που δεσμεύουν ασφαλιστικές εταιρίες. Η αποδοχή αιτήσεων ασφάλισης, η εκτίμηση ή/ και αποδοχή ασφαλιστικών κινδύνων και εν γένει η ανάληψη υποχρεώσεων σε σχέση και στο πλαίσιο του προϊόντος ασφάλισης που επιλέχθηκε πραγματοποιείται αποκλειστικά από την συνεργαζόμενη ασφαλιστική επιχείρηση που το παρέχει με τη διαμεσολάβηση συνεργαζόμενου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.δ) Διαδικασία και όροι προμήθειας  ασφαλιστικής σύμβασης

 1. Η παρουσίαση ασφαλιστικών προϊόντων οποιουδήποτε κλάδου ασφάλισης των συνεργαζόμενων με τη allwin ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που παρουσιάζονται στον εκάστοτε Χρήστη πραγματοποιείται συστημικά και αυτοματοποιημένα βάσει των πληροφοριών και των παραμέτρων που έδωσε ο ίδιος στο asfalistis4u.gr .
 1. H υποβολή αίτησης/ πρότασης ασφάλισης μέσω του συστήματος απευθύνεται προς τον εκάστοτε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, δεν αποτελεί ασφαλιστική σύμβαση και τελεί υπό την αίρεση της αποδοχής της από την ασφαλιστική επιχείρηση προς την οποία το απευθύνει ο συνεργαζόμενος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής.
 1. Ο Χρήστης έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί πλήρως σχετικά με τους όρους παροχής του ασφαλιστικού προϊόντος που έχει επιλέξει. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι οι όροι αυτοί έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν την οριστική ασφαλιστική σύμβαση, η οποία θα του αποσταλεί μετά την οριστικοποίησή της και την αποδοχή της από την ασφαλιστική επιχείρηση. Σε περίπτωση απόκλισης όμως των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης από τους γνωστοποιηθέντες πριν τη σύναψή της όρους ο Χρήστης έχει δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις.
 1. Η allwinδεν εισπράττει ασφάλιστρα. Η είσπραξη του ασφαλίστρου, όπως αυτό ορίζεται από την ασφαλιστική επιχείρηση από τον Χρήστη, γίνετε αποκλειστικά και μόνο από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή απευθείας από την ασφαλιστική εταιρία. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης του αντιτίμου του ασφαλιστικού προϊόντος που γνωστοποιείται μέσω της υπηρεσίας asfalistis4u.gr και του τελικού ασφαλίστρου που ορίζεται από την ασφαλιστική επιχείρηση που παρέχει το προϊόν, υπερισχύει το δεύτερο, σε περίπτωση δε που αυτό είναι χαμηλότερο, oσυνεργαζόμενος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής θα επιστρέφει άμεσα στον Χρήστη το υπερβάλλον καταβληθέν ποσό. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που είναι υψηλότερο ο Χρήστης οφείλει να καταβάλει άμεσα την διαφορά. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να προβεί σε ακύρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου λόγω τέτοιου είδους διαφοράς ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής  επιστρέφει το σύνολο του αντιτίμου που κατεβλήθη για το ακυρωθέν συμβόλαιο. Μη ολοσχερής εξόφληση του αντιτίμου αποτελεί λόγο άρνησης ολοκλήρωσης της σύναψης άλλως λόγο ακύρωσης ή/ και καταγγελίας συναφθείσας ασφαλιστικής σύμβασης από την ασφαλιστική επιχείρηση.


 
Γ. Διευθέτηση εγγράφων παραπόνων – Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών

 1. Ο Χρήστης δύναται να υποβάλει εγγράφως τα ερωτήματα ή τυχόν παράπονά που αφορούν στο asfalistis4u.grαποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα ή fax στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:info@asfalistis4u.gr και 2410538327.
 2. Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να υποβάλλει έγγραφη καταγγελία στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος για πράξεις ή παραλείψεις των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που συνιστούν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας ή αντιβαίνουν στα χρηστά ήθη ή προσκρούουν στην δημόσια τάξη.
 3. Σε κάθε περίπτωση προωθείται η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των όποιων τυχόν διαφορών προκύψουν μεταξύ του χρήστη της υπηρεσίας και της allwin  και του εκάστοτε συνεργαζόμενου με την allwin ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Για την επίλυση των ενδοσυνοριακών συναλλαγών λειτουργούν τα ακόλουθα σχήματα συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς:

α) Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης 
β) Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος 
γ) Ο Συνήγορος του Καταναλωτή
δ) Οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών 

Δ. Προσωπικά δεδομένα

 1. Η allwin τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο με προσωπικά δεδομένα των Χρηστών της ιστοσελίδας asfalistis4u.gr, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της στο πλαίσιο της επικοινωνίας της με τους εν λόγω χρήστες. Τα δεδομένα αυτά πιθανόν να περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Αποκλειστικό σκοπό της τήρησης και επεξεργασίας  του εν λόγω αρχείου αποτελεί η παροχή και εκτέλεση των υπηρεσιών που έχει αναλάβει η allwin έναντι των Χρηστών και των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Επίσης, η allwin διατηρεί το δικαίωμα διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, που τηρεί και επεξεργάζεται στον εκάστοτε συνεργαζόμενο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή που προμηθεύει το ασφαλιστικό προϊόν στο υποκείμενο των διαβιβαζόμενων δεδομένων με σκοπό την επεξεργασία της αίτησης ασφάλισης, τη λειτουργία και εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης.
 2. Αποδέκτες των δεδομένων των Χρηστών δύνανται να είναι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, υπάλληλοι ή και τρίτα πρόσωπα συνεργάτες της allwin που ασκούν υπηρεσίες κατ’ εντολήν της και πληρούν τις εκ του νόμου προϋποθέσεις, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Ιατροί, αντασφαλιστές, η Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιριών, Δημόσιες Αρχές βάσει επιταγών του Νόμου ή Δικαστικών αποφάσεων κ.λ.π. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει κατόπιν γραπτού αιτήματός του και έναντι αντιτίμου που δύναται να καθορίζει η allwin και σύμφωνα με τους όρους που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πληροφορίες για τα τηρούμενα προσωπικά του δεδομένα και στοιχεία και να προβάλλει τυχόν εύλογες αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και στοιχείων σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 12 και 13 του Νόμου 2472 /97.
 3. Τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία των Χρηστών της υπηρεσίας asfalistis4u.gr τηρούνται σε αρχείο από την allwin, η οποία θα τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, για τον σκοπό τόσο των υπηρεσιών που παρέχει, όσο και άλλων προωθητικών ενεργειών που τυχόν πραγματοποιήσει στο μέλλον. Η allwin έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να επεξεργάζεται, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασής τους, τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, πλην των ευαίσθητων, για προωθητικές ενέργειες ή και πωλήσεις εξ αποστάσεως που πραγματοποιεί η ίδια ή/ και συνδεόμενες με αυτήν επιχειρήσεις. Ο Χρήστης αποδεχόμενος τους παρόντες όρους παρέχει την ρητή συγκατάθεσή του στην allwin για την τήρηση του ανωτέρω αρχείου και την χρήση και επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης, των προσωπικών του δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς καθώς και για την χρήση των στοιχείων επικοινωνίας του και των προσωπικών δεδομένων και εν γένει των πληροφοριών που της γνωστοποιεί για την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η allwin και οι συνδεόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί καταχώρησης στο μητρώο του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει μονομερώς οποτεδήποτε το ως άνω δικαίωμα της allwin με έγγραφη δήλωσή του προς αυτή απευθυντέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@asfalistis4u.grinfo@asfalistis4u.gr
 4. Ο Χρήστης παρέχει με την αποδοχή των παρόντων όρων τη συγκατάθεσή του προς την allwin να γνωστοποιήσει σε οποιαδήποτε δημόσια διοικητική ή δικαστική αρχή αιτηθεί σχετικά τα προσωπικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένων στοιχείων επικοινωνίας και ταυτοποίησης καθώς και τα δεδομένα κίνησης και θέσης και το ηλεκτρονικό στίγμα εισόδου και χρήσης του συστήματος της allwin.

   Ε. Εφαρμοστέο δίκαιο

     Οι σχέσεις μεταξύ ALLWIN και Χρηστών καθώς και μεταξύ αυτών και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, τα προϊόντα των οποίων προμηθεύονται μέσω της υπηρεσίας asfalistis4u.gr διέπονται και ερμηνεύονται δυνάμει του Ελληνικού δικαίου.Αρμόδια δε για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς είναι το εκάστοτε καθ’ ύλην αρμόδιο Δικαστήριο του Πρωτοδικείου Λάρισας.

Loading...
Loading...