Μποχώρης Ασφαλιστικές Υπηρεσίες - Λάρισα

Μποχώρης Ασφαλιστικές Υπηρεσίες - Λάρισα

 

 

Εγγύηση για τις υπηρεσίες μας αποτελούν :

  • Η συνεργασία μας με τις εγκυρότερες εθνικές και πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρίες
  • Από το 1992 η συνεχής και αποκλειστική ενασχόληση στην ασφαλιστική αγορά
  • Ο υψηλός βαθμός εξειδίκευσης και
  • Η δυνατότητα να διαμορφώνουμε και να προτείνουμε προγράμματα με εναλλακτικές λύσεις αξιοποιώντας το μεγάλο αριθμό συνεργαζόμενων εταιριών εξασφαλίζοντας έτσι σωστή ασφαλιστική κάλυψη με το χαμηλότερο δυνατό ασφάλιστρο.

Τηλέφωνο: 2410 538328

Website URL: http://www.bochoris.gr
Loading...
Loading...