Αίτηση προσφοράς ασφάλισης αυτοκινήτου

H online ασφάλιση ολοκληρώνεται κατόπιν επικοινωνίας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, που προτείνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα ασφάλισης.

email(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο email

Όνομα(*)
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας

Επώνυμο(*)
Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας

Τηλέφωνο(*)
Παρακαλώ εισάγετε το τηλέφωνό σας

Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος(*)
Παρακαώ εισάγετε τον αριθμό κυκλοφοριας

Χρήση οχηματος(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Μάρκα - Τύπος Οχήματος(*)
Παρακαλώ εισάγετε την μάρκα και τον τύπο του οχήματος

(π.χ. BMW 316)

Φορολογίσιμοι Ίπποι ή Κυβικά εκατοστά (cc)(*)
Παρακαλώ εισάγετε τους φορολογίσιμους ίππους

Έτος πρώτης Άδειας(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο έτος

Ημερομηνία Γέννησης(*)
/ / Παρακαλώ δώστε μία ημερομηνία γέννησης

Έτος έκδοσης διπλώματος(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο έτος

Νομός Κίνησης(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Σημερινά αξία οχήματος(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Επάγγελμα(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Αποστολή Αίτησης

 

Αίτηση προσφοράς ασφάλισης αυτοκινήτου - Άννα Μουστάκα

H online ασφάλιση ολοκληρώνεται κατόπιν επικοινωνίας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, που προτείνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα ασφάλισης.

email(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο email

Όνομα(*)
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας

Επώνυμο(*)
Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας

Τηλέφωνο(*)
Παρακαλώ εισάγετε το τηλέφωνό σας

Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος(*)
Παρακαώ εισάγετε τον αριθμό κυκλοφοριας

Χρήση οχηματος(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Μάρκα - Τύπος Οχήματος(*)
Παρακαλώ εισάγετε την μάρκα και τον τύπο του οχήματος

(π.χ. BMW 316)

Φορολογίσιμοι Ίπποι ή Kυβικά Eκατοστά (cc)(*)
Παρακαλώ εισάγετε τους φορολογίσιμους ίππους

Έτος πρώτης Άδειας(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο έτος

Ημερομηνία Γέννησης(*)
/ / Παρακαλώ δώστε μία ημερομηνία γέννησης

Έτος έκδοσης διπλώματος(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο έτος

Νομός Κίνησης(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Σημερινά αξία οχήματος(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Επάγγελμα(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Αποστολή Αίτησης

 

Αίτηση προσφοράς ασφάλισης αυτοκινήτου - Καλαντζή Αλεξάνδρα

H online ασφάλιση ολοκληρώνεται κατόπιν επικοινωνίας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, που προτείνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα ασφάλισης.

email(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο email

Όνομα(*)
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας

Επώνυμο(*)
Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας

Τηλέφωνο(*)
Παρακαλώ εισάγετε το τηλέφωνό σας

Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος(*)
Παρακαώ εισάγετε τον αριθμό κυκλοφοριας

Χρήση οχηματος(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Μάρκα - Τύπος Οχήματος(*)
Παρακαλώ εισάγετε την μάρκα και τον τύπο του οχήματος

(π.χ. BMW 316)

Φορολογίσιμοι Ίπποι ή Κυβικά Εκατοστά (cc)(*)
Παρακαλώ εισάγετε τους φορολογίσιμους ίππους

Έτος πρώτης Άδειας(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο έτος

Ημερομηνία Γέννησης(*)
/ / Παρακαλώ δώστε μία ημερομηνία γέννησης

Έτος έκδοσης διπλώματος(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο έτος

Νομός Κίνησης(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Σημερινά αξία οχήματος(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Επάγγελμα(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Αποστολή Αίτησης

 

Αίτηση προσφοράς ασφάλισης: Προνομιακή Προστασία Υγείας- Καλαντζή Αλεξάνδρα

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε, από τον ασφαλιστή, μελετημένη προσφορά στα μέτρα σας!


Στοιχεία Ασφαλιζομένου

Ασφαλίζω:(*)
Παρακαλώ επιλέφτε

Email(*)
Invalid Input

Όνομα(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο όνομα

Επώνυμο(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο όνομα

Περιοχή/Πόλη(*)
Παρακαλώ εισάγετε μία έγκυρη πόλη.

Τηλέφωνο(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο τηλέφωνο

Ημ/νία Γέννησης(*)
/ / Invalid Input

Ακριβές επάγγελμα(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο επάγγελμα

Ταμείο κύριας ασφάλισης(*)
Invalid Input

Έχετε βιβλιάριο ασθενείας;(*)
Invalid Input

Στοιχεία Συμβαλλομένου

Ονοματεπώνυμο(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο όνομα

Διεύθυνση(*)
Παρακαλώ δώστε μια δειύθυνση

Τηλέφωνο(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο τηλέφωνο

 


Πίνακας Προστατευόμενων Μελών που προτείνονται για ασφάλιση

Θέλετε να προσθέσετε προστατευόμενα μέλη;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε


Μέλος 1

Όνοματεπώνυμο(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο όνομα

Σχέση(*)
Παρακαλώ δώστε μία έγκυρη σχέση

(π.χ. Σύζηγος, Παιδί κλπ...)

Ημ/νία Γέννησης(*)
/ / Invalid Input

Επάγγελμα(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο επάγγελμα

Ταμείο κύριας ασφάλισης(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο ταμείο κύριας ασφάλισης

Θέλετε να προσθέσετε άλλο προστατευόμενο μέλος;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε


Μέλος 2

Όνοματεπώνυμο(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο όνομα

Σχέση(*)
Παρακαλώ δώστε μία έγκυρη σχέση

(π.χ. Σύζηγος, Παιδί κλπ...)

Ημ/νία Γέννησης(*)
/ / Invalid Input

Επάγγελμα(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο επάγγελμα

Ταμείο κύριας ασφάλισης(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο ταμείο κύριας ασφάλισης

Θέλετε να προσθέσετε άλλο προστατευόμενο μέλος;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε


Μέλος 3

Όνοματεπώνυμο(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο όνομα

Σχέση(*)
Παρακαλώ δώστε μία έγκυρη σχέση

(π.χ. Σύζηγος, Παιδί κλπ...)

Ημ/νία Γέννησης(*)
/ / Invalid Input

Επάγγελμα(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο επάγγελμα

Ταμείο κύριας ασφάλισης(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο ταμείο κύριας ασφάλισης

Θέλετε να προσθέσετε άλλο προστατευόμενο μέλος;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε


Μέλος 4

Όνοματεπώνυμο(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο όνομα

Σχέση(*)
Παρακαλώ δώστε μία έγκυρη σχέση

(π.χ. Σύζηγος, Παιδί κλπ...)

Ημ/νία Γέννησης(*)
/ / Invalid Input

Επάγγελμα(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο επάγγελμα

Ταμείο κύριας ασφάλισης(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο ταμείο κύριας ασφάλισης

Θέλετε να προσθέσετε άλλο προστατευόμενο μέλος;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε


Μέλος 5

Όνοματεπώνυμο(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο όνομα

Σχέση(*)
Παρακαλώ δώστε μία έγκυρη σχέση

(π.χ. Σύζηγος, Παιδί κλπ...)

Ημ/νία Γέννησης(*)
/ / Invalid Input

Επάγγελμα(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο επάγγελμα

Ταμείο κύριας ασφάλισης(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο ταμείο κύριας ασφάλισης

 

Ερωτηματολόγιο για τον κυρίως Ασφαλιζόμενο και τα προστατευόμενα Μέλη


Τα πρόσωπα που προτείνονται για ασφάλιση:

Είναι καλά στην υγεία τους σήμερα;(*)
Παρακαλώ απαντήστε

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες

Έχουν σωματικό ελάττωμα ή υποφέρουν από οργανικές παθήσεις;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

(ακρωτηριασμό, κώφοση, τύφλωση, έλκος, φλεβίτιδα, όγκο, κλπ.)

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες

Υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις; Πού; Πότε; Γιατί;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες

Νοσηλεύτηκαν τα τρίτα τελευταία χρόνια; Σε ποιο νοσοκομείο; Πότε; Γιατί;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες

 

Αίτηση προσφοράς ασφάλισης: Ολοκληρωμένη Προστασία Υγείας Παιδιών - Καλαντζή Αλεξάνδρα

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε, από τον ασφαλιστή, μελετημένη προσφορά στα μέτρα σας!


Στοιχεία Ασφαλιζομένου Παιδιού

Όνομα(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο όνομα

Επώνυμο(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο όνομα

Ημ/νία Γέννησης(*)
/ / Invalid Input

Ταμείο κύριας ασφάλισης(*)
Invalid Input

Έχει βιβλιάριο ασθενείας;(*)
Invalid Input

Στοιχεία Συμβαλλομένου

Email(*)
Invalid Input

Ονοματεπώνυμο(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο όνομα

Περιοχή/Πόλη(*)
Παρακαλώ εισάγετε μία έγκυρη πόλη.

Τηλέφωνο(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο τηλέφωνο

 

Ερωτηματολόγιο για το κυρίως Ασφαλιζόμενο Παιδί


Τα παιδί που προτείνεται για ασφάλιση:

Είναι καλά στην υγεία του σήμερα;(*)
Παρακαλώ απαντήστε

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες

Έχει σωματικό ελάττωμα ή υποφέρει από οργανικές παθήσεις;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

(ακρωτηριασμό, κώφοση, τύφλωση, έλκος, φλεβίτιδα, όγκο, κλπ.)

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες

Υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις; Πού; Πότε; Γιατί;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες

Νοσηλεύτηκε τα τρίτα τελευταία χρόνια; Σε ποιο νοσοκομείο; Πότε; Γιατί;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες

 

Αίτηση προσφοράς ασφάλισης: Πλεονεκτική Ασφάλιση Υγείας - Καλαντζή Αλεξάνδρα

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε, από τον ασφαλιστή, μελετημένη προσφορά στα μέτρα σας!


Στοιχεία Ασφαλιζομένου

Ασφαλίζω:(*)
Παρακαλώ επιλέφτε

Email(*)
Invalid Input

Όνομα(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο όνομα

Επώνυμο(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο όνομα

Περιοχή/Πόλη(*)
Παρακαλώ εισάγετε μία έγκυρη πόλη.

Τηλέφωνο(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο τηλέφωνο

Ημ/νία Γέννησης(*)
/ / Invalid Input

Ακριβές επάγγελμα(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο επάγγελμα

Ταμείο κύριας ασφάλισης(*)
Invalid Input

Έχετε βιβλιάριο ασθενείας;(*)
Invalid Input

Στοιχεία Συμβαλλομένου

Ονοματεπώνυμο(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο όνομα

Περιοχή/Πόλη(*)
Παρακαλώ εισάγετε μία έγκυρη πόλη.

Τηλέφωνο(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο τηλέφωνο

 


Πίνακας Προστατευόμενων Μελών που προτείνονται για ασφάλιση

Θέλετε να προσθέσετε προστατευόμενα μέλη;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε


Μέλος 1

Όνοματεπώνυμο(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο όνομα

Σχέση(*)
Παρακαλώ δώστε μία έγκυρη σχέση

(π.χ. Σύζηγος, Παιδί κλπ...)

Ημ/νία Γέννησης(*)
/ / Invalid Input

Επάγγελμα(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο επάγγελμα

Ταμείο κύριας ασφάλισης(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο ταμείο κύριας ασφάλισης

Θέλετε να προσθέσετε άλλο προστατευόμενο μέλος;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε


Μέλος 2

Όνοματεπώνυμο(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο όνομα

Σχέση(*)
Παρακαλώ δώστε μία έγκυρη σχέση

(π.χ. Σύζηγος, Παιδί κλπ...)

Ημ/νία Γέννησης(*)
/ / Invalid Input

Επάγγελμα(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο επάγγελμα

Ταμείο κύριας ασφάλισης(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο ταμείο κύριας ασφάλισης

Θέλετε να προσθέσετε άλλο προστατευόμενο μέλος;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε


Μέλος 3

Όνοματεπώνυμο(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο όνομα

Σχέση(*)
Παρακαλώ δώστε μία έγκυρη σχέση

(π.χ. Σύζηγος, Παιδί κλπ...)

Ημ/νία Γέννησης(*)
/ / Invalid Input

Επάγγελμα(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο επάγγελμα

Ταμείο κύριας ασφάλισης(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο ταμείο κύριας ασφάλισης

Θέλετε να προσθέσετε άλλο προστατευόμενο μέλος;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε


Μέλος 4

Όνοματεπώνυμο(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο όνομα

Σχέση(*)
Παρακαλώ δώστε μία έγκυρη σχέση

(π.χ. Σύζηγος, Παιδί κλπ...)

Ημ/νία Γέννησης(*)
/ / Invalid Input

Επάγγελμα(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο επάγγελμα

Ταμείο κύριας ασφάλισης(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο ταμείο κύριας ασφάλισης

Θέλετε να προσθέσετε άλλο προστατευόμενο μέλος;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε


Μέλος 5

Όνοματεπώνυμο(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο όνομα

Σχέση(*)
Παρακαλώ δώστε μία έγκυρη σχέση

(π.χ. Σύζηγος, Παιδί κλπ...)

Ημ/νία Γέννησης(*)
/ / Invalid Input

Επάγγελμα(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο επάγγελμα

Ταμείο κύριας ασφάλισης(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο ταμείο κύριας ασφάλισης

 

Ερωτηματολόγιο για τον κυρίως Ασφαλιζόμενο και τα προστατευόμενα Μέλη


Τα πρόσωπα που προτείνονται για ασφάλιση:

Είναι καλά στην υγεία τους σήμερα;(*)
Παρακαλώ απαντήστε

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες

Έχουν σωματικό ελάττωμα ή υποφέρουν από οργανικές παθήσεις;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

(ακρωτηριασμό, κώφοση, τύφλωση, έλκος, φλεβίτιδα, όγκο, κλπ.)

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες

Υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις; Πού; Πότε; Γιατί;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες

Νοσηλεύτηκαν τα τρίτα τελευταία χρόνια; Σε ποιο νοσοκομείο; Πότε; Γιατί;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες

 

Αίτηση προσφοράς ασφάλισης Φορτηγού Ι.Χ. - Actus Pro

H online ασφάλιση ολοκληρώνεται κατόπιν επικοινωνίας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, που προτείνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα ασφάλισης.

email(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο email

Όνομα(*)
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας

Επώνυμο(*)
Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας

Τηλέφωνο(*)
Παρακαλώ εισάγετε το τηλέφωνό σας

Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος(*)
Παρακαώ εισάγετε τον αριθμό κυκλοφοριας

Χρήση οχηματος(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Φορολογίσιμοι Ίπποι ή Κυβικά Εκατοστά (cc)(*)
Παρακαλώ εισάγετε τους φορολογίσιμους ίππους

Μάρκα - Τύπος Οχήματος(*)
Παρακαλώ εισάγετε την μάρκα και τον τύπο του οχήματος

(π.χ. BMW 316)

Έτος πρώτης Άδειας(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο έτος

Ημερομηνία Γέννησης(*)
/ / Παρακαλώ δώστε μία ημερομηνία γέννησης

Έτος έκδοσης διπλώματος(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο έτος

Νομός Κίνησης(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Σημερινά αξία οχήματος(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Επάγγελμα(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Αποστολή Αίτησης

 

Αίτηση προσφοράς ασφάλισης: Υπερευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη - Actus Pro

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε, από τον ασφαλιστή, μελετημένη προσφορά στα μέτρα σας!


Στοιχεία Ασφαλιζομένου

Ασφαλίζω:(*)
Παρακαλώ επιλέφτε

Email(*)
Invalid Input

Όνομα(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο όνομα

Επώνυμο(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο όνομα

Περιοχή/Πόλη(*)
Παρακαλώ εισάγετε μία έγκυρη πόλη.

Τηλέφωνο(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο τηλέφωνο

Ημ/νία Γέννησης(*)
/ / Invalid Input

Ακριβές επάγγελμα(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο επάγγελμα

Ταμείο κύριας ασφάλισης(*)
Invalid Input

Έχετε βιβλιάριο ασθενείας;(*)
Invalid Input

Στοιχεία Συμβαλλομένου

Ονοματεπώνυμο(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο όνομα

Περιοχή/Πόλη(*)
Παρακαλώ εισάγετε μία έγκυρη πόλη.

Τηλέφωνο(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο τηλέφωνο

 


Πίνακας Προστατευόμενων Μελών που προτείνονται για ασφάλιση

Θέλετε να προσθέσετε προστατευόμενα μέλη;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε


Μέλος 1

Όνοματεπώνυμο(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο όνομα

Σχέση(*)
Παρακαλώ δώστε μία έγκυρη σχέση

(π.χ. Σύζηγος, Παιδί κλπ...)

Ημ/νία Γέννησης(*)
/ / Invalid Input

Επάγγελμα(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο επάγγελμα

Ταμείο κύριας ασφάλισης(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο ταμείο κύριας ασφάλισης

Θέλετε να προσθέσετε άλλο προστατευόμενο μέλος;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε


Μέλος 2

Όνοματεπώνυμο(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο όνομα

Σχέση(*)
Παρακαλώ δώστε μία έγκυρη σχέση

(π.χ. Σύζηγος, Παιδί κλπ...)

Ημ/νία Γέννησης(*)
/ / Invalid Input

Επάγγελμα(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο επάγγελμα

Ταμείο κύριας ασφάλισης(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο ταμείο κύριας ασφάλισης

Θέλετε να προσθέσετε άλλο προστατευόμενο μέλος;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε


Μέλος 3

Όνοματεπώνυμο(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο όνομα

Σχέση(*)
Παρακαλώ δώστε μία έγκυρη σχέση

(π.χ. Σύζηγος, Παιδί κλπ...)

Ημ/νία Γέννησης(*)
/ / Invalid Input

Επάγγελμα(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο επάγγελμα

Ταμείο κύριας ασφάλισης(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο ταμείο κύριας ασφάλισης

Θέλετε να προσθέσετε άλλο προστατευόμενο μέλος;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε


Μέλος 4

Όνοματεπώνυμο(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο όνομα

Σχέση(*)
Παρακαλώ δώστε μία έγκυρη σχέση

(π.χ. Σύζηγος, Παιδί κλπ...)

Ημ/νία Γέννησης(*)
/ / Invalid Input

Επάγγελμα(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο επάγγελμα

Ταμείο κύριας ασφάλισης(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο ταμείο κύριας ασφάλισης

Θέλετε να προσθέσετε άλλο προστατευόμενο μέλος;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε


Μέλος 5

Όνοματεπώνυμο(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο όνομα

Σχέση(*)
Παρακαλώ δώστε μία έγκυρη σχέση

(π.χ. Σύζηγος, Παιδί κλπ...)

Ημ/νία Γέννησης(*)
/ / Invalid Input

Επάγγελμα(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο επάγγελμα

Ταμείο κύριας ασφάλισης(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο ταμείο κύριας ασφάλισης

 

Ερωτηματολόγιο για τον κυρίως Ασφαλιζόμενο και τα προστατευόμενα Μέλη


Τα πρόσωπα που προτείνονται για ασφάλιση:

Είναι καλά στην υγεία τους σήμερα;(*)
Παρακαλώ απαντήστε

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες

Έχουν σωματικό ελάττωμα ή υποφέρουν από οργανικές παθήσεις;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

(ακρωτηριασμό, κώφοση, τύφλωση, έλκος, φλεβίτιδα, όγκο, κλπ.)

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες

Υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις; Πού; Πότε; Γιατί;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες

Νοσηλεύτηκαν τα τρίτα τελευταία χρόνια; Σε ποιο νοσοκομείο; Πότε; Γιατί;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες

 

Αίτηση προσφοράς ασφάλισης: Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε, από τον ασφαλιστή, μελετημένη προσφορά στα μέτρα σας!


Στοιχεία Ασφαλιζομένου

Email(*)
Invalid Input

Όνομα(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο όνομα

Επώνυμο(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο όνομα

Περιοχή/Πόλη(*)
Παρακαλώ εισάγετε μία έγκυρη πόλη.

Τηλέφωνο(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο τηλέφωνο

Ποσό Αποταμίευσης(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα ποσό κεφαλαίου

Επιλέξτε το ποσό που επιθυμείτε να αποταμιεύετε, ετησίως

Ημ/νία Γέννησης(*)
/ / Invalid Input

Ακριβές επάγγελμα(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο επάγγελμα

Ταμείο κύριας ασφάλισης(*)
Invalid Input

Έχετε βιβλιάριο ασθενείας;(*)
Invalid Input

 

Ερωτηματολόγιο για τον κυρίως Ασφαλιζόμενο


Ο ασφαλιζόμενος που προτείνεται για ασφάλιση:

Είναι καλά στην υγεία του σήμερα;(*)
Παρακαλώ απαντήστε

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες

Έχει σωματικό ελάττωμα ή υποφέρει από οργανικές παθήσεις;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

(ακρωτηριασμό, κώφοση, τύφλωση, έλκος, φλεβίτιδα, όγκο, κλπ.)

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες

Υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις; Πού; Πότε; Γιατί;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες

Νοσηλεύτηκε τα τρίτα τελευταία χρόνια; Σε ποιο νοσοκομείο; Πότε; Γιατί;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες

 

Αίτηση προσφοράς ασφάλισης: Οικονομική Στήριξη Οικογένειας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε, από τον ασφαλιστή, μελετημένη προσφορά στα μέτρα σας!


Στοιχεία Ασφαλιζομένου

Email(*)
Invalid Input

Όνομα(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο όνομα

Επώνυμο(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο όνομα

Περιοχή/Πόλη(*)
Παρακαλώ εισάγετε μία έγκυρη πόλη.

Τηλέφωνο(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο τηλέφωνο

Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα ποσό κεφαλαίου

Επιλέξτε το ποσό του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, που επιθυμείτε να διαθέσετε.

Ημ/νία Γέννησης(*)
/ / Invalid Input

Ακριβές επάγγελμα(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο επάγγελμα

Ταμείο κύριας ασφάλισης(*)
Invalid Input

Έχετε βιβλιάριο ασθενείας;(*)
Invalid Input

 

Ερωτηματολόγιο για τον κυρίως Ασφαλιζόμενο


Ο ασφαλιζόμενος που προτείνεται για ασφάλιση:

Είναι καλά στην υγεία του σήμερα;(*)
Παρακαλώ απαντήστε

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες

Έχει σωματικό ελάττωμα ή υποφέρει από οργανικές παθήσεις;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

(ακρωτηριασμό, κώφοση, τύφλωση, έλκος, φλεβίτιδα, όγκο, κλπ.)

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες

Υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις; Πού; Πότε; Γιατί;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες

Νοσηλεύτηκε τα τρίτα τελευταία χρόνια; Σε ποιο νοσοκομείο; Πότε; Γιατί;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες

 

Αίτηση προσφοράς ασφάλισης: Ασφάλιση Υγείας Mega Care - LCG Insurance

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε, από τον ασφαλιστή, μελετημένη προσφορά στα μέτρα σας!


Στοιχεία Ασφαλιζομένου

Ασφαλίζω:(*)
Παρακαλώ επιλέφτε

Email(*)
Invalid Input

Όνομα(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο όνομα

Επώνυμο(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο όνομα

Περιοχή/Πόλη(*)
Παρακαλώ εισάγετε μία έγκυρη πόλη.

Τηλέφωνο(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο τηλέφωνο

Ημ/νία Γέννησης(*)
/ / Invalid Input

Ακριβές επάγγελμα(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο επάγγελμα

Ταμείο κύριας ασφάλισης(*)
Invalid Input

Έχετε βιβλιάριο ασθενείας;(*)
Invalid Input

Στοιχεία Συμβαλλομένου

Ονοματεπώνυμο(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο όνομα

Περιοχή/Πόλη(*)
Παρακαλώ εισάγετε μία έγκυρη πόλη.

Τηλέφωνο(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο τηλέφωνο

 


Πίνακας Προστατευόμενων Μελών που προτείνονται για ασφάλιση

Θέλετε να προσθέσετε προστατευόμενα μέλη;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε


Μέλος 1

Όνοματεπώνυμο(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο όνομα

Σχέση(*)
Παρακαλώ δώστε μία έγκυρη σχέση

(π.χ. Σύζηγος, Παιδί κλπ...)

Ημ/νία Γέννησης(*)
/ / Invalid Input

Επάγγελμα(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο επάγγελμα

Ταμείο κύριας ασφάλισης(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο ταμείο κύριας ασφάλισης

Θέλετε να προσθέσετε άλλο προστατευόμενο μέλος;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε


Μέλος 2

Όνοματεπώνυμο(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο όνομα

Σχέση(*)
Παρακαλώ δώστε μία έγκυρη σχέση

(π.χ. Σύζηγος, Παιδί κλπ...)

Ημ/νία Γέννησης(*)
/ / Invalid Input

Επάγγελμα(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο επάγγελμα

Ταμείο κύριας ασφάλισης(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο ταμείο κύριας ασφάλισης

Θέλετε να προσθέσετε άλλο προστατευόμενο μέλος;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε


Μέλος 3

Όνοματεπώνυμο(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο όνομα

Σχέση(*)
Παρακαλώ δώστε μία έγκυρη σχέση

(π.χ. Σύζηγος, Παιδί κλπ...)

Ημ/νία Γέννησης(*)
/ / Invalid Input

Επάγγελμα(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο επάγγελμα

Ταμείο κύριας ασφάλισης(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο ταμείο κύριας ασφάλισης

Θέλετε να προσθέσετε άλλο προστατευόμενο μέλος;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε


Μέλος 4

Όνοματεπώνυμο(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο όνομα

Σχέση(*)
Παρακαλώ δώστε μία έγκυρη σχέση

(π.χ. Σύζηγος, Παιδί κλπ...)

Ημ/νία Γέννησης(*)
/ / Invalid Input

Επάγγελμα(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο επάγγελμα

Ταμείο κύριας ασφάλισης(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο ταμείο κύριας ασφάλισης

Θέλετε να προσθέσετε άλλο προστατευόμενο μέλος;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε


Μέλος 5

Όνοματεπώνυμο(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο όνομα

Σχέση(*)
Παρακαλώ δώστε μία έγκυρη σχέση

(π.χ. Σύζηγος, Παιδί κλπ...)

Ημ/νία Γέννησης(*)
/ / Invalid Input

Επάγγελμα(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο επάγγελμα

Ταμείο κύριας ασφάλισης(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο ταμείο κύριας ασφάλισης

 

Ερωτηματολόγιο για τον κυρίως Ασφαλιζόμενο και τα προστατευόμενα Μέλη


Τα πρόσωπα που προτείνονται για ασφάλιση:

Είναι καλά στην υγεία τους σήμερα;(*)
Παρακαλώ απαντήστε

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες

Έχουν σωματικό ελάττωμα ή υποφέρουν από οργανικές παθήσεις;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

(ακρωτηριασμό, κώφοση, τύφλωση, έλκος, φλεβίτιδα, όγκο, κλπ.)

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες

Υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις; Πού; Πότε; Γιατί;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες

Νοσηλεύτηκαν τα τρίτα τελευταία χρόνια; Σε ποιο νοσοκομείο; Πότε; Γιατί;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες

 

Αίτηση προσφοράς ασφάλισης Φορτηγού Ι.Χ. και Αγροτικού

H online ασφάλιση ολοκληρώνεται κατόπιν επικοινωνίας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, που προτείνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα ασφάλισης.

email(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο email

Όνομα(*)
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας

Επώνυμο(*)
Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας

Τηλέφωνο(*)
Παρακαλώ εισάγετε το τηλέφωνό σας

Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος(*)
Παρακαώ εισάγετε τον αριθμό κυκλοφοριας

Χρήση οχηματος(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Φορολογίσιμοι Ίπποι ή Κυβικά Εκατοστά (cc)(*)
Παρακαλώ εισάγετε τους φορολογίσιμους ίππους

Μάρκα - Τύπος Οχήματος(*)
Παρακαλώ εισάγετε την μάρκα και τον τύπο του οχήματος

(π.χ. BMW 316)

Έτος πρώτης Άδειας(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο έτος

Ημερομηνία Γέννησης(*)
/ / Παρακαλώ δώστε μία ημερομηνία γέννησης

Έτος έκδοσης διπλώματος(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο έτος

Νομός Κίνησης(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Σημερινά αξία οχήματος(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Επάγγελμα(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Αποστολή Αίτησης

 

Αίτηση προσφοράς ασφάλισης: Ενυπόθηκη κατοικία

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε, από τον ασφαλιστή, μελετημένη προσφορά στα μέτρα σας!


Στοιχεία Ασφαλιζόμενου Ιδιοκτήτη

Email(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο email

Όνομα(*)
Invalid Input

Επώνυμο(*)
Invalid Input

Διεύθυνση Ασφαλιζόμενης Κατοικίας(*)
Invalid Input

Πόλη(*)
Invalid Input

Τηλέφωνο(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο κινητό τηλέφωνο

 
Από πόσους ορόφους αποτελείται το κτήριο; (Εκτός ισογείου)(*)
Invalid Input

Έχει το κτήριο υπόγειο ή ημιυπόγειο;(*)
Invalid Input

Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας(*)
Παρακαλώ εισάγετε μία έγκυρη ημερομηνία

Επιφάνεια Κατοικίας(*)
Παρακαλώ εισάγετε την επιφάνεια κατοικίας

(τ.μ)

Προτεινόμενη ασφαλιστική αξία κτηρίου(*)
Invalid Input

Η ασφαλιστική αξία κτηρίου που προτείνεται είναι 1000€ ανά τετραγωνικό μέτρο. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να αλλάξετε την ασφαλιστική αξία.

Σκελετός οικοδομής:(*)
Invalid Input

Παρακαλώ σημειώστε(*)
Invalid Input

Σκελετός στέγης:(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Επικάλυψη Στέγης(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Παρακαλώ σημειώστε(*)
Invalid Input

Τοίχοι(*)
Invalid Input

Παρακαλώ σημειώστε(*)
Invalid Input

Πού στεγάζεται ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος;(*)

Invalid Input

Σε ποιόν όροφο;(*)
Invalid Input

Σε τί χρησιμεύουν τα κάτωθι;

Υπόγειο(*)
Invalid Input

(π.χ. Αποθήκες, λεβητοστάσιο κλπ.)

Ισόγειο(*)
Invalid Input

(π.χ. Κατοικίες, Πυλωτή κλπ.)

Οι όροφοι(*)
Invalid Input

(π.χ. Κατοικίες, Επαγγελματικοί χώροι κλπ.)

Απο ποιά τράπεζα σας έχει χορηγηθεί στεγαστικό δάνειο;(*)
Invalid Input

 


Μέτρα Προστασίας

Χρήση κατοικίας(*)
Invalid Input

Υπάρχει συναγερμός;(*)
Invalid Input

Είναι συνδεδεμένος με την αστυνομία;(*)
Invalid Input


Τρόπος Πληρωμής

Τρόπος πληρωμής(*)
Invalid Input

 


Πρόσθετες καλύψεις

Πρόσθετα στοιχεία Κινδύνου για την κάλυψη σεισμού

Έχουν γίνει προσθήκες ή/και τροποποιήσεις στο κτήριο ή έχει ζημίες από σεισμό;(*)
Invalid Input

Αριθμός Άδειας(*)
Παρακαλώ συμπληρώστε

Περιγραφή(*)
Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ περιγράψτε

Το έδαφος που βρίσκεται στο κτήριο έχει υποστεί υποχωρήσεις, επιχωματώσεις, προσχώσεις ή καλύψεις ρευμάτων ή ποταμών(*)
Invalid Input

Αποστολή Αίτησης

 

Αίτηση προσφοράς ασφάλισης: Ασφάλιση ενυπόθηκης κατοικίας - Άννα Μουστάκα

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε, από τον ασφαλιστή, μελετημένη προσφορά στα μέτρα σας!


Στοιχεία Ασφαλιζόμενου Ιδιοκτήτη

Email(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο email

Όνομα(*)
Invalid Input

Επώνυμο(*)
Invalid Input

Διεύθυνση Ασφαλιζόμενης Κατοικίας(*)
Invalid Input

Πόλη(*)
Invalid Input

Τηλέφωνο(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο κινητό τηλέφωνο

 
Από πόσους ορόφους αποτελείται το κτήριο; (Εκτός ισογείου)(*)
Invalid Input

Έχει το κτήριο υπόγειο ή ημιυπόγειο;(*)
Invalid Input

Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας(*)
Παρακαλώ εισάγετε μία έγκυρη ημερομηνία

Επιφάνεια Κατοικίας(*)
Παρακαλώ εισάγετε την επιφάνεια κατοικίας

(τ.μ)

Προτεινόμενη ασφαλιστική αξία κτηρίου(*)
Invalid Input

Η ασφαλιστική αξία κτηρίου που προτείνεται είναι 1000€ ανά τετραγωνικό μέτρο. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να αλλάξετε την ασφαλιστική αξία.

Προτεινόμενη ασφαλιστική αξία περιεχομένου(*)
Invalid Input

Η ασφαλιστική αξία περιεχομένου που προτείνεται είναι 350€ ανά τετραγωνικό μέτρο. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να αλλάξετε την ασφαλιστική αξία.

Σκελετός οικοδομής:(*)
Invalid Input

Παρακαλώ σημειώστε(*)
Invalid Input

Σκελετός στέγης:(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Επικάλυψη Στέγης(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Παρακαλώ σημειώστε(*)
Invalid Input

Τοίχοι(*)
Invalid Input

Παρακαλώ σημειώστε(*)
Invalid Input

Πού στεγάζεται ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος;(*)

Invalid Input

Σε ποιόν όροφο;(*)
Invalid Input

Σε τί χρησιμεύουν τα κάτωθι;

Υπόγειο(*)
Invalid Input

(π.χ. Αποθήκες, λεβητοστάσιο κλπ.)

Ισόγειο(*)
Invalid Input

(π.χ. Κατοικίες, Πυλωτή κλπ.)

Οι όροφοι(*)
Invalid Input

(π.χ. Κατοικίες, Επαγγελματικοί χώροι κλπ.)

Απο ποιά τράπεζα σας έχει χορηγηθεί στεγαστικό δάνειο;(*)
Invalid Input

 


Μέτρα Προστασίας

Χρήση κατοικίας(*)
Invalid Input

Υπάρχει συναγερμός;(*)
Invalid Input

Είναι συνδεδεμένος με την αστυνομία;(*)
Invalid Input


Τρόπος Πληρωμής

Τρόπος πληρωμής(*)
Invalid Input

 


Πρόσθετες καλύψεις

Πρόσθετα στοιχεία Κινδύνου για την κάλυψη σεισμού

Έχουν γίνει προσθήκες ή/και τροποποιήσεις στο κτήριο ή έχει ζημίες από σεισμό;(*)
Invalid Input

Αριθμός Άδειας(*)
Παρακαλώ συμπληρώστε

Περιγραφή(*)
Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ περιγράψτε

Το έδαφος που βρίσκεται στο κτήριο έχει υποστεί υποχωρήσεις, επιχωματώσεις, προσχώσεις ή καλύψεις ρευμάτων ή ποταμών(*)
Invalid Input

Αποστολή Αίτησης

 

Αίτηση προσφοράς ασφάλισης: Ασφάλιση Καταστημάτων "Emporio"

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε, από τον ασφαλιστή, μελετημένη προσφορά στα μέτρα σας!


Στοιχεία Ασφαλιζόμενης Επιχείρησης

Email(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο email

Επωνυμία Επιχείρησης(*)
Invalid Input

Πόλη(*)
Invalid Input

Τηλέφωνο(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο κινητό τηλέφωνο

Fax
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο κινητό τηλέφωνο

Είδος Επιχείρησης(*)
Invalid Input

 


Στοιχεία Ασφαλιζόμενης Επιχείρησης

Από πόσους ορόφους αποτελείται το κτήριο; (Εκτός ισογείου)(*)
Invalid Input

Έχει το κτήριο υπόγειο ή ημιυπόγειο;(*)
Invalid Input

Πόσα τ.μ. είναι η επιχείρηση που ασφαλίζετε;(*)
Παρακαλώ εισάγετε την επιφάνεια κατοικίας

Σκελετός οικοδομής:(*)
Invalid Input

Παρακαλώ σημειώστε(*)
Invalid Input

Σκελετός στέγης:(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας(*)
Παρακαλώ εισάγετε μία έγκυρη ημερομηνία

Επικάλυψη Στέγης(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Παρακαλώ σημειώστε(*)
Invalid Input

Τοίχοι(*)
Invalid Input

Παρακαλώ σημειώστε(*)
Invalid Input

Πού στεγάζεται ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος;(*)

Invalid Input

Σε ποιόν όροφο;(*)
Invalid Input

Σε τί χρησιμεύουν τα κάτωθι;

Υπόγειο(*)
Invalid Input

(π.χ. Αποθήκες, λεβητοστάσιο κλπ.)

Ισόγειο(*)
Invalid Input

(π.χ. Κατοικίες, Πυλωτή κλπ.)

Οι όροφοι(*)
Invalid Input

(π.χ. Κατοικίες, Επαγγελματικοί χώροι κλπ.)

Εφάπτεται το κτήριο που βρίσκεται ο προς ασφάλιση κίνδυνος με άλλα κτήρια;(*)
Invalid Input

Ποια η χρήση και η κατασκευή τους;(*)
Invalid Input

 


Μέτρα Ασφαλείας

Υπάρχει συναγερμός;(*)
Invalid Input

Είναι συνδεδεμένος με την αστυνομία;(*)
Invalid Input

Υπάρχει Μόνιμός Φύλακας - Security;(*)
Invalid Input

Πως ονομάζεται;(*)
Invalid Input

Φυλάσεται ο χώρος από εταιρία Security;(*)
Invalid Input

Παρακαλώ δώστε το όνομα της εταιρίας Security(*)
Invalid Input

Άλλα Μέτρα Προστασίας
Invalid Input

(Παρακαλώ αν υπάροχουν, αναφέρετε αναλυτικά)


Διάρκεια Ασφάλισης & Τρόπος Πληρωμής

Τρόπος Πληρωμής(*)
Invalid Input

 


Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια

Ασφαλιζόμενη Αξία Κτηρίου και κτηριακών βελτιώσεων (σε €)(*)
Παρακαλώ εισάγετε μια έγκυρη αξία

Ασφαλιζόμενη Αξία Περιεχομένου (σε €)(*)
Παρακαλώ εισάγετε μια έγκυρη αξία


Ιστορικό ζημιών

Υπήρξε κατά το παρελθόν ζημία στη προτεινόμενη για ασφαλιση επιχείρηση;(*)
Invalid Input

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Invalid Input

(Ημερομηνία, Είδος και ποσό ζημίας)

Είχατε ασφαλισθεί για αυτές τις ζημίες(*)
Invalid Input

Είχατε αποζημιωθεί για αυτές τις ζημίες(*)
Invalid Input

Πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν τον προς ασφάλιση κίνδυνο
Invalid Input

(Παρακαλώ συμπληρώσε, αν επιθυμείτε, πρόσθετες πληροφορίες)

 


Πρόσθετες καλύψεις

Επιθυμείτε κάλυψη σεισμού;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Επιθυμείτε κάλυψη εξωτερικών αντικειμένων;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

(πινακίδες, τέντες, φωεινές επιγραφές, κλπ.)

Ασφαλιστική αξία Αντικειμένων (σε €)(*)
Παρακαλώ συμπληρώστε

(Για αντικείμενα τοποθετημένα στην εξωτερική πλευρά του καταστήματος)

Αποστολή Αίτησης

 

Αίτηση προσφοράς ασφάλισης: Κατοικία Standard

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε, από τον ασφαλιστή, μελετημένη προσφορά στα μέτρα σας!


Στοιχεία Ασφαλιζόμενου Ιδιοκτήτη

Email(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο email

Όνομα(*)
Invalid Input

Επώνυμο(*)
Invalid Input

Διεύθυνση Ασφαλιζόμενης Κατοικίας(*)
Invalid Input

Πόλη(*)
Invalid Input

Τηλέφωνο(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο κινητό τηλέφωνο

 
Από πόσους ορόφους αποτελείται το κτήριο; (Εκτός ισογείου)(*)
Invalid Input

Έχει το κτήριο υπόγειο ή ημιυπόγειο;(*)
Invalid Input

Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας(*)
Παρακαλώ εισάγετε μία έγκυρη ημερομηνία

Επιφάνεια Κατοικίας(*)
Παρακαλώ εισάγετε την επιφάνεια κατοικίας

(τ.μ)

Προτεινόμενη ασφαλιστική αξία κτηρίου(*)
Invalid Input

Η ασφαλιστική αξία κτηρίου που προτείνεται είναι 1000€ ανά τετραγωνικό μέτρο. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να αλλάξετε την ασφαλιστική αξία.

Προτεινόμενη ασφαλιστική αξία περιεχομένου(*)
Invalid Input

Η ασφαλιστική αξία περιεχομένου που προτείνεται είναι 350€ ανά τετραγωνικό μέτρο. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να αλλάξετε την ασφαλιστική αξία.

Σκελετός οικοδομής:(*)
Invalid Input

Παρακαλώ σημειώστε(*)
Invalid Input

Σκελετός στέγης:(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Επικάλυψη Στέγης(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Παρακαλώ σημειώστε(*)
Invalid Input

Τοίχοι(*)
Invalid Input

Παρακαλώ σημειώστε(*)
Invalid Input

Πού στεγάζεται ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος;(*)

Invalid Input

Σε ποιόν όροφο;(*)
Invalid Input

Σε τί χρησιμεύουν τα κάτωθι;

Υπόγειο(*)
Invalid Input

(π.χ. Αποθήκες, λεβητοστάσιο κλπ.)

Ισόγειο(*)
Invalid Input

(π.χ. Κατοικίες, Πυλωτή κλπ.)

Οι όροφοι(*)
Invalid Input

(π.χ. Κατοικίες, Επαγγελματικοί χώροι κλπ.)

Απο ποιά τράπεζα σας έχει χορηγηθεί στεγαστικό δάνειο;(*)
Invalid Input

 


Μέτρα Προστασίας

Χρήση κατοικίας(*)
Invalid Input

Υπάρχει συναγερμός;(*)
Invalid Input

Είναι συνδεδεμένος με την αστυνομία;(*)
Invalid Input


Τρόπος Πληρωμής

Τρόπος πληρωμής(*)
Invalid Input

 


Πρόσθετες καλύψεις

Επιθυμείτε κάλυψη σεισμού;(*)
Invalid Input

Πρόσθετα στοιχεία Κινδύνου για την κάλυψη σεισμού

Έχουν γίνει προσθήκες ή/και τροποποιήσεις στο κτήριο ή έχει ζημίες από σεισμό;(*)
Invalid Input

Αριθμός Άδειας(*)
Παρακαλώ συμπληρώστε

Περιγραφή(*)
Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ περιγράψτε

Το έδαφος που βρίσκεται στο κτήριο έχει υποστεί υποχωρήσεις, επιχωματώσεις, προσχώσεις ή καλύψεις ρευμάτων ή ποταμών(*)
Invalid Input

Αποστολή Αίτησης

 

Αίτηση προσφοράς ασφάλισης: Ασφάλιση Περιεχομένου του σπιτιού σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε, από τον ασφαλιστή, μελετημένη προσφορά στα μέτρα σας!


Στοιχεία Ασφαλιζόμενου Ιδιοκτήτη

Email(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο email

Όνομα(*)
Invalid Input

Επώνυμο(*)
Invalid Input

Διεύθυνση Ασφαλιζόμενης Κατοικίας(*)
Invalid Input

Πόλη(*)
Invalid Input

Τηλέφωνο(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο κινητό τηλέφωνο

 
Από πόσους ορόφους αποτελείται το κτήριο; (Εκτός ισογείου)(*)
Invalid Input

Έχει το κτήριο υπόγειο ή ημιυπόγειο;(*)
Invalid Input

Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας(*)
Παρακαλώ εισάγετε μία έγκυρη ημερομηνία

Επιφάνεια Κατοικίας(*)
Παρακαλώ εισάγετε την επιφάνεια κατοικίας

(τ.μ)

Προτεινόμενη ασφαλιστική αξία περιεχομένου(*)
Invalid Input

Η ασφαλιστική αξία περιεχομένου που προτείνεται είναι 350€ ανά τετραγωνικό μέτρο. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να αλλάξετε την ασφαλιστική αξία.

Σκελετός οικοδομής:(*)
Invalid Input

Παρακαλώ σημειώστε(*)
Invalid Input

Σκελετός στέγης:(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Επικάλυψη Στέγης(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Παρακαλώ σημειώστε(*)
Invalid Input

Τοίχοι(*)
Invalid Input

Παρακαλώ σημειώστε(*)
Invalid Input

Πού στεγάζεται ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος;(*)

Invalid Input

Σε ποιόν όροφο;(*)
Invalid Input

Σε τί χρησιμεύουν τα κάτωθι;

Υπόγειο(*)
Invalid Input

(π.χ. Αποθήκες, λεβητοστάσιο κλπ.)

Ισόγειο(*)
Invalid Input

(π.χ. Κατοικίες, Πυλωτή κλπ.)

Οι όροφοι(*)
Invalid Input

(π.χ. Κατοικίες, Επαγγελματικοί χώροι κλπ.)

 


Μέτρα Προστασίας

Χρήση κατοικίας(*)
Invalid Input

Υπάρχει συναγερμός;(*)
Invalid Input

Είναι συνδεδεμένος με την αστυνομία;(*)
Invalid Input


Τρόπος Πληρωμής

Τρόπος πληρωμής(*)
Invalid Input

 
Αποστολή Αίτησης

 

Αίτηση προσφοράς ασφάλισης: Οικογενειακή Προστασία "Family"

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε, από τον ασφαλιστή, μελετημένη προσφορά στα μέτρα σας!


Στοιχεία Ασφαλιζομένου

Email(*)
Invalid Input

Όνομα(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο όνομα

Επώνυμο(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο όνομα

Περιοχή/Πόλη(*)
Παρακαλώ εισάγετε μία έγκυρη πόλη.

Τηλέφωνο(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο τηλέφωνο

Ημ/νία Γέννησης(*)
/ / Invalid Input

Ακριβές επάγγελμα(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο επάγγελμα

Ταμείο κύριας ασφάλισης(*)
Invalid Input

Έχετε βιβλιάριο ασθενείας;(*)
Invalid Input

 

Ερωτηματολόγιο για τον κυρίως Ασφαλιζόμενο και τα προστατευόμενα Μέλη


Τα πρόσωπα που προτείνονται για ασφάλιση:

Είναι καλά στην υγεία τους σήμερα;(*)
Παρακαλώ απαντήστε

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες

Έχουν σωματικό ελάττωμα ή υποφέρουν από οργανικές παθήσεις;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

(ακρωτηριασμό, κώφοση, τύφλωση, έλκος, φλεβίτιδα, όγκο, κλπ.)

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες

Υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις; Πού; Πότε; Γιατί;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες

Νοσηλεύτηκαν τα τρίτα τελευταία χρόνια; Σε ποιο νοσοκομείο; Πότε; Γιατί;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες

 

Αίτηση προσφοράς ασφάλισης: Ασφάλεια Κατοικίας - LCG Insurance

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε, από τον ασφαλιστή, μελετημένη προσφορά στα μέτρα σας!


Στοιχεία Ασφαλιζόμενου Ιδιοκτήτη

Email(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο email

Όνομα(*)
Invalid Input

Επώνυμο(*)
Invalid Input

Διεύθυνση Ασφαλιζόμενης Κατοικίας(*)
Invalid Input

Πόλη(*)
Invalid Input

Τηλέφωνο(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο κινητό τηλέφωνο

 
Από πόσους ορόφους αποτελείται το κτήριο; (Εκτός ισογείου)(*)
Invalid Input

Έχει το κτήριο υπόγειο ή ημιυπόγειο;(*)
Invalid Input

Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας(*)
Παρακαλώ εισάγετε μία έγκυρη ημερομηνία

Επιφάνεια Κατοικίας(*)
Παρακαλώ εισάγετε την επιφάνεια κατοικίας

(τ.μ)

Προτεινόμενη ασφαλιστική αξία κτηρίου(*)
Invalid Input

Η ασφαλιστική αξία κτηρίου που προτείνεται είναι 1000€ ανά τετραγωνικό μέτρο. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να αλλάξετε την ασφαλιστική αξία.

Προτεινόμενη ασφαλιστική αξία περιεχομένου(*)
Invalid Input

Η ασφαλιστική αξία περιεχομένου που προτείνεται είναι 350€ ανά τετραγωνικό μέτρο. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να αλλάξετε την ασφαλιστική αξία.

Σκελετός οικοδομής:(*)
Invalid Input

Παρακαλώ σημειώστε(*)
Invalid Input

Σκελετός στέγης:(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Επικάλυψη Στέγης(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Παρακαλώ σημειώστε(*)
Invalid Input

Τοίχοι(*)
Invalid Input

Παρακαλώ σημειώστε(*)
Invalid Input

Πού στεγάζεται ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος;(*)

Invalid Input

Σε ποιόν όροφο;(*)
Invalid Input

Σε τί χρησιμεύουν τα κάτωθι;

Υπόγειο(*)
Invalid Input

(π.χ. Αποθήκες, λεβητοστάσιο κλπ.)

Ισόγειο(*)
Invalid Input

(π.χ. Κατοικίες, Πυλωτή κλπ.)

Οι όροφοι(*)
Invalid Input

(π.χ. Κατοικίες, Επαγγελματικοί χώροι κλπ.)

Απο ποιά τράπεζα σας έχει χορηγηθεί στεγαστικό δάνειο;
Invalid Input

 


Μέτρα Προστασίας

Χρήση κατοικίας(*)
Invalid Input

Υπάρχει συναγερμός;(*)
Invalid Input

Είναι συνδεδεμένος με την αστυνομία;(*)
Invalid Input


Τρόπος Πληρωμής

Τρόπος πληρωμής(*)
Invalid Input

 


Πρόσθετες καλύψεις

Επιθυμείτε κάλυψη σεισμού;(*)
Invalid Input

Πρόσθετα στοιχεία Κινδύνου για την κάλυψη σεισμού

Έχουν γίνει προσθήκες ή/και τροποποιήσεις στο κτήριο ή έχει ζημίες από σεισμό;(*)
Invalid Input

Αριθμός Άδειας(*)
Παρακαλώ συμπληρώστε

Περιγραφή(*)
Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ περιγράψτε

Το έδαφος που βρίσκεται στο κτήριο έχει υποστεί υποχωρήσεις, επιχωματώσεις, προσχώσεις ή καλύψεις ρευμάτων ή ποταμών(*)
Invalid Input

Αποστολή Αίτησης

 

Αίτηση προσφοράς ασφάλισης: Πρωτοβάθμια Περίθαλψη

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε, από τον ασφαλιστή, μελετημένη προσφορά στα μέτρα σας!


Στοιχεία Ασφαλιζομένου

Ασφαλίζω:(*)
Παρακαλώ επιλέφτε

Email(*)
Invalid Input

Όνομα(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο όνομα

Επώνυμο(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο όνομα

Περιοχή/Πόλη(*)
Παρακαλώ εισάγετε μία έγκυρη πόλη.

Τηλέφωνο(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο τηλέφωνο

Ημ/νία Γέννησης(*)
/ / Invalid Input

Ακριβές επάγγελμα(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο επάγγελμα

Ταμείο κύριας ασφάλισης(*)
Invalid Input

Έχετε βιβλιάριο ασθενείας;(*)
Invalid Input

Στοιχεία Συμβαλλομένου

Ονοματεπώνυμο(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο όνομα

Περιοχή/Πόλη(*)
Παρακαλώ εισάγετε μία έγκυρη πόλη.

Τηλέφωνο(*)
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο
Παρακαλώ εισάγετε ένα έγκυρο τηλέφωνο

 


Πίνακας Προστατευόμενων Μελών που προτείνονται για ασφάλιση

Θέλετε να προσθέσετε προστατευόμενα μέλη;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε


Μέλος 1

Όνοματεπώνυμο(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο όνομα

Σχέση(*)
Παρακαλώ δώστε μία έγκυρη σχέση

(π.χ. Σύζηγος, Παιδί κλπ...)

Ημ/νία Γέννησης(*)
/ / Invalid Input

Επάγγελμα(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο επάγγελμα

Ταμείο κύριας ασφάλισης(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο ταμείο κύριας ασφάλισης

Θέλετε να προσθέσετε άλλο προστατευόμενο μέλος;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε


Μέλος 2

Όνοματεπώνυμο(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο όνομα

Σχέση(*)
Παρακαλώ δώστε μία έγκυρη σχέση

(π.χ. Σύζηγος, Παιδί κλπ...)

Ημ/νία Γέννησης(*)
/ / Invalid Input

Επάγγελμα(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο επάγγελμα

Ταμείο κύριας ασφάλισης(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο ταμείο κύριας ασφάλισης

Θέλετε να προσθέσετε άλλο προστατευόμενο μέλος;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε


Μέλος 3

Όνοματεπώνυμο(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο όνομα

Σχέση(*)
Παρακαλώ δώστε μία έγκυρη σχέση

(π.χ. Σύζηγος, Παιδί κλπ...)

Ημ/νία Γέννησης(*)
/ / Invalid Input

Επάγγελμα(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο επάγγελμα

Ταμείο κύριας ασφάλισης(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο ταμείο κύριας ασφάλισης

Θέλετε να προσθέσετε άλλο προστατευόμενο μέλος;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε


Μέλος 4

Όνοματεπώνυμο(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο όνομα

Σχέση(*)
Παρακαλώ δώστε μία έγκυρη σχέση

(π.χ. Σύζηγος, Παιδί κλπ...)

Ημ/νία Γέννησης(*)
/ / Invalid Input

Επάγγελμα(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο επάγγελμα

Ταμείο κύριας ασφάλισης(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο ταμείο κύριας ασφάλισης

Θέλετε να προσθέσετε άλλο προστατευόμενο μέλος;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε


Μέλος 5

Όνοματεπώνυμο(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο όνομα

Σχέση(*)
Παρακαλώ δώστε μία έγκυρη σχέση

(π.χ. Σύζηγος, Παιδί κλπ...)

Ημ/νία Γέννησης(*)
/ / Invalid Input

Επάγγελμα(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο επάγγελμα

Ταμείο κύριας ασφάλισης(*)
Παρακαλώ δώστε ένα έγκυρο ταμείο κύριας ασφάλισης

 

Ερωτηματολόγιο για τον κυρίως Ασφαλιζόμενο και τα προστατευόμενα Μέλη


Τα πρόσωπα που προτείνονται για ασφάλιση:

Είναι καλά στην υγεία τους σήμερα;(*)
Παρακαλώ απαντήστε

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες

Έχουν σωματικό ελάττωμα ή υποφέρουν από οργανικές παθήσεις;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

(ακρωτηριασμό, κώφοση, τύφλωση, έλκος, φλεβίτιδα, όγκο, κλπ.)

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες

Υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις; Πού; Πότε; Γιατί;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες

Νοσηλεύτηκαν τα τρίτα τελευταία χρόνια; Σε ποιο νοσοκομείο; Πότε; Γιατί;(*)
Παρακαλώ επιλέξτε

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες(*)
Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες

Loading...
Loading...